หลังคา

Last updated: Jul 1, 2019  |  116 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

การมุงหลังคากระเบื้องลอนเล็ก ลอนใหญ่ ไตรลอน ลอนคู่มีวิธีการมุง ๓ วิธี

๑.มุงแบบรอยต่อแนวเดียว

๒.มุงแบบรอยต่อสลับ

๓.มุงแบบตัดมุมกระเบื้อง                                                                                                       มุงแบบที๑  กระเบื้องจะไม่สนิทมแสงลอดเยอะ

มุงแบบที่๒.  กระเบื้องจะไม่สนิทแสงลอดน้อยกว่าแบบที่๑

มุงแบบที่๓  กระเบื้องจะสนิทไม่มีแสงลอด.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com